Velkommen til Sjøholt bedehus

pynt hovedsalDu er no komen til heimesida til SJøholt bedehus.
Her kan du finne informasjon om arbeidet på huset.

Oversikt over møter og andre arrangement finn du under: Kalender

Litt informasjon om dei forskjellige møta og arrangementa finn du under: På bedehuset

Opptak av fleire av talane som vert heldt på bedehuset, kan ein finne under Talar

Har du spørsmål eller ønsker å få kontakt med nokon i styret,
kan ein ta kontakt med leiar for Sjøholt Indremisjon, Anders Grøntoft, tlf. 98 21 59 03, eller ved å bruke kontaktskjemaet under: Kontakt